top of page

Planhyvel

En planhyvel är ett verktyg som används inom träbearbetning och snickeri för att jämna ut ytor och ta bort ojämnheter från trästycken. En industriell planhyvel är en kraftfull maskin för träbearbetning. Den består av en robust ram och bas, en matarenhet för att föra in trästycken, en planeringsenhet med skärknivar, justeringsmöjligheter, en utsugsanordning, en styrpanel och säkerhetsanordningar.

Planhyvlar används främst för att förbereda trämaterial inför ytbehandlingar som lackning eller målning. De kan justeras för att avlägsna mer eller mindre material beroende på behovet. Planhyvlar finns i olika storlekar och utföranden, och det krävs skicklighet och erfarenhet för att använda dem effektivt och uppnå önskade resultat. 

Användning 

En planhyvel används huvudsakligen för att förbereda trämaterial genom att jämna ut ytor och ta bort ojämnheter. Här är några av dess huvudsakliga användningsområden: 

  • Ytjämning: Planhyveln används för att skapa platta och jämna ytor på trästycken. Detta är nödvändigt för att förbereda trämaterial för efterföljande behandlingar eller bearbetning i industriell skala. Inom möbelindustrin är planhyvlar oumbärliga för att skapa jämna och släta träytor för möbeldelar och ytor. 

  • Tjockleksjustering: Planhyveln möjliggör justering av trästyckets tjocklek. Det är användbart när det krävs dimensionell anpassning av trämaterial eller borttagning av oönskat material. Sågverk och trävaruindustrin använder planhyvlar för att anpassa trästyckets tjocklek och producera material som uppfyller specifika dimensionella krav. 

  • Kantbearbetning: Planhyveln används för att bearbeta kanterna på trästycken genom att avrunda eller fasas. Detta ger en fin finish och minskar risken för skarpa kanter, vilket är speciellt viktigt i industriella tillämpningar. Trä- och snickeriindustrin använder planhyvlar för att bearbeta kanterna på trästycken och ge dem en säker och estetiskt tilltalande finish. 

  • Profilering: Vissa planhyvlar har specialverktyg för att skapa olika profiler och mönster på träytor. Detta används för dekorativa ändamål och för att skapa unika designelement i större produktioner. Inredningsindustrin använder planhyvlar med specialverktyg för att skapa unika profiler och mönster på träytor för dekorativa ändamål. 

  • Förberedelse av trämaterial: Innan trästycken används i större projekt, som möbelproduktion eller andra industriella träbearbetningsarbeten, används planhyveln för att förbereda träet genom att avlägsna eventuella ojämnheter, såsom kvistar eller snedställningar, som kan påverka kvaliteten på det färdiga arbetet. I byggindustrin är planhyvlar nödvändiga för att förbereda trämaterial, som används i konstruktionen, genom att ta bort ojämnheter och säkerställa kvalitet och hållbarhet. 

Vill du veta vilka Hyvelmaskiner vi har på lager? Klicka här eller kontakta: 
magnus2.jpg

MAGNUS SVÄRD

Produktansvarig säljare

Tel. +46 (0) 70 - 314 03 95

Epost. magnus.svard@ejderstedts.se

bottom of page