Service & Support

teamviewer-logo.png

Patric Bergemalm är Ejderstedts servicechef samtidigt som hans uppdrag är att vara Ejderstedts fasta supportresurs vilket innebär att Patric med hjälp av telefon mail och datauppkopplingar hjälper Ejderstedts kunder med deras eventuella behov av alltifrån programuppdateringar till felsökningar som går att identifiera på distans.

 

Patric har erfarenhet av Ejderstedts eftermarknad sedan våren 2007 och han arbetar mot samtliga leverantörers supportavdelningar där han dagligen rör sig både hemvant och uppskattat.

Patrics leverantörsansvar är CMS, Holzher och Friulmac där Patric deltar vid leveranstester och överlämnanden i samband med större installationer.

 

Patric som har sina industrierfarenheter som produktionsledare, CNC operatör samt service och underhållsansvarig.

 

Patric säger: ”Jag åker själv gärna ut i samband med installationer och andra komplicerade tekniska uppdrag för att informera mig om de praktiska förhållanden som råder hos våra kunder vid en installation. Jag tycker samtidigt att det är viktigt att vara mer än bara en telefonröst när vi skall diskutera teknik i framtiden.”

Utöver teknikfrågor pratar jag gärna Gävle Hockey eller svåra domslut inom både fotboll och bandy där jag själv är domare på fritiden”.

 

Patric Bergemalm

Servicechef, eftermarknad, support och service

Tel: 036-312297

patric.bergemalm@ejderstedts.se

Stefan Carlsson har sedan 2012 arbetat hos Ejderstedts med huvuduppgifterna att planera serviceteknikernas resande. Med Stefans planering uppnår vi en kundtrygg inställelse av våra servicetekniker som på bästa sätt skall överensstämma med kundernas servicebehov. Behoven tillsammans med ett kostnadseffektivt resande är Stefans dagliga pussel.

 

För att säkerställa att alla uppdrag finns med i planeringen samlar Stefan servicegänget varje måndag morgon för att diskutera och färdigställa veckans schema. Den föregående veckans utförda uppdrag redovisas, eventuella akuta uppdrag diskuteras tillsammans med den framförvarande veckans planerade serviceuppdrag. Detta är pusselbitarna som varje vecka skall läggas på plats.

Utöver serviceplaneringen är Stefan behjälplig med vår reservdelsförsäljning.

 

Stefan är utbildad inom el och har sina erfarenheter ifrån metallindustrin med bl.a. elektrolytisk ytbehandling som detaljkunskap. Stefan åker gärna själv till våra kunder för att vara behjälplig där en Ejderstedts teknikerinsats efterfrågas.

 

Stefan säger: ”Vid sidan av våra dagliga tekniska frågeställningar snackar jag gärna motorcyklar”.

 

Stefan Carlsson

Eftermarknad, support och reservdelar

036-31 22 99

stefan.carlsson@ejderstedts.se

Johan Fornegård har erfarenheter som servicetekniker hos Ejderstedts sedan 2013. Arbetsuppgifterna innefattar utöver alla löpande serviceuppdrag Hundeggers maskiner med dess unika teknik.

Johan Fornegård har flera strängar på sin lyra där han också tillsammans med sin familj är delägare i ett skogsbruk i Östra Frölunda.

På gården har Johan sedan tidiga år haft sin vardag. Här har han skaffat sig goda kunskaper i modern elstyrning och hydraulik samt om oturen varit fram framme även kunskaper i svetsteknik när det behövts.

 

Johan tar med sig alla sina erfarenheter för att hålla ett modernt skogsbruk med moderna skogsmaskiner i drift in i Ejderstedts tekniska problemställningar.

Innan Johan började hjälpa Ejderstedts kunder med service, reparationer och felsökningar arbetade han med slutmontering och installationer av nätstationer till högspänningsnät.

 

Johans säger: Redan sedan unga år har jag varit med och hjälpt till att reparera och förbättra maskiner av olika slag på gården. Med mina erfarenheter från gården har jag fått en bra allmänkunskap inom maskinteknik.

På fritiden gillar jag att cykla MTB, reparera och renoverar på min Volvo Amazon och när säsongerna för jakt och viltvård kommer är jag gärna med om det blir tid över.


Johan Fornegård

Servicetekniker, Ejderstedts

Extern resurs

036-18 60 50

johan@fornegard.com

 

Peter Strandberg har erfarenheter som service tekniker hos Ejderstedts sedan decennier tillbaka.

Peter började intressera sig för Holz-Hers kantlistmaskiner redan på 90-talet och tillsammans med Ejderstedts försäljningsframgångar genom åren har Peter haft allt stöd från Holz-Her att vidareutbilda sig på maskintekniken genom åren.

 

Arbetsuppgifterna utöver alla löpande serviceuppdrag är att hjälpa Ejderstedts Holz-Her kunder med nyinstallationer tillsammans med den efterföljande utbildningen som krävs för att handha och manövrera moderna Holz-Her kantlistmaskiner.

Genom åren har Peter skapat en välbeprövad och uppskattad utbildningsteknik för att utbilda såväl nya användare som redan kunniga operatörer på de unika funktioner som en nyinstallation oftast innebär.

Utöver nyinstallationer så är Peter alltid redo att supporta Holz-Her användare med de eventuella dagliga frågor och problemställningar som uppstår.

 

Peter säger: Mitt intresse för teknik är mycket stort, blandnigen av mina vardagars frågor hos Ejderstedts tillsammans med mina privata teknikintressen ger mig en god grund som tekniker och problemlösare.

Med intresse för motorcyklar och bilar tillsammans med el och elektronik får jag det mesta att låta på ett eller annat sätt.

Tur att varken BMW eller Ducati är färdigutvecklade för då hade det inte funnits mycket att fundera på under lediga stunder.

 

Peter Strandberg

Servicetekniker, Ejderstedts

Extern resurs

036-18 60 50

tenhult@ps-teknik.com

Fredrik Mattsson har erfarenhet som servicetekniker hos Ejderstedts sedan 2013. Arbetsuppgifterna innefattar service av våra CNC maskiner generellt och av CMS maskiner specifikt.

Fredrik har sina erfarenheter från den mekaniska industrin där en specialtillverkare av mekaniska filter varit uppdragsgivare under många år. Här var arbetsuppgifterna såväl produktion som maskinunderhåll. Problemlösning för kundspecifika uppdrag är vardag hos en specialtillverkare lika väl som problemlösning för drift och teknik av maskinutrustning.

 

Med sig till Ejderstedts tar Fredrik sitt entreprenörskap där han utöver verkstads jobb även har med sig snickarkunskaper då han utöver Ejderstedts uppdrag tar egna specialuppdrag i sin egen verksamhet.

 

Fredrik säger: att med en god tenisk förståelse och med erfarenheter från en verksamhet där kunders önskemål och krav stått i centrum har han en tydlig bild av vad serviceuppdraget hos Ejderstedts innebär.

Folkrace och familj börjar båda på F, därutöver finns det inga gemensamma nämnare för att blanda motorintressen med familjeliv.

 

Fredrik Mattson

Servicetekniker, Ejderstedts

Extern resurs

036-18 60 50

nfo@fmallservice.se

 

Antoin Naoum

 

Servicetekniker

 

+46(0)36 - 18 60 50

antoin.naoum@ejderstedts.se

Magnus Sköld har startar sin anställning på Ejderstedts 2017 och har gedigen bakgrund sedan början av -90-talet i användandet av CNC maskiner.

Som utbildad verktygsmakare och CNC operatör har Magnus haft anställning på bl.a. Husqvarna, CNC-Mekanik i Jönköping, Osborn i Huskvarna.

Återkommande brinner Magnus för förbättringsarbetet i produktion där också service och underhåll är centralt för att få maskinutrustning att fungera.

Magnus har genomfört CMS utbildningsprogram under hösten 2017 i installation,- handhavande,- och styrkunskap på plats i Zogno, Bergamo, Italien.

 

Magnus säger:

”Utveckling och teknik är en stark passion för mig och därför är det inte konstigt att jag intresserar mig för motorsport som kräver precision och noggrannhet.

Träffa människor med olika utmaningar lägger extra lök på laxen i mitt dagliga arbete.”

 

Patric Bergemalm är Ejderstedts servicechef samtidigt som hans uppdrag är att vara en av Ejderstedts supportresurser. Det innebär att Patric med hjälp av telefon, mail och ”Teamviewer” uppkopplingar hjälper Ejderstedts kunder med deras eventuella supportbehov. Programuppdateringar och felsökningar går allt som oftast att snabbt lösa på distans.

Patric har erfarenhet av Ejderstedts eftermarknad sedan våren 2007. I hans dagliga arbete har Patric löpande kontakt med Ejderstedts samtliga leverantörer och deras supportavdelningar. I sällskap med dessa fabrikstekniker rör sig Patric både hemvant och uppskattat.

Patrics direkta leverantörsansvar är CMS, Holz-Her och FOM där Patric deltar vid leveranstester och överlämnanden i samband med större installationer.

Patric har sina tidigare industrierfarenheter haft uppdrag som produktionsledare, CNC operatör samt service och underhållsansvarig inom produktion.

Patric säger: ”Jag åker själv gärna ut i samband med installationer och andra komplicerade tekniska uppdrag. På det sättet informerar jag mig om de praktiska förhållanden som råder hos våra kunder under och efter en installation.

Jag tycker samtidigt att det är viktigt att vara mer än bara en telefonröst när vi skall diskutera teknik i framtiden.

Utöver teknikfrågor pratar Patric gärna Gävle Hockey eller svåra domslut inom både fotboll och bandy där han är domare på fritiden”.

Patric Bergemalm:

Servicechef, eftermarknad, support och service

Tommy Gustavsson är support tekniker med erfarenhet som problemlösare och tekniker hos Ejderstedts sedan 2005.

Arbetsuppgifterna innefattar samtliga uppdrag där CNC teknik är utgångspunkten för maskinfunktioner. Maskinerna från CMS, Holz-Her, Bacci, Hundegger samt FOM som samtliga är CNC maskinleverantörer har Tommy arbetat tillsammans med sedan 2005. Under åren hos Ejderstedts har Tommy varit ansvarig för såväl installationer, utbildningsprocesser som löpande service och underhåll. Ejderstedts leverantörer Weber och Martin som tillverkar bredbandputsmaskiner och högklassiga standardmaskiner är också en del av Tommys ansvar på Ejderstedts.

Tommy säger: ”Med mina leverantörskontakter och löpande fabriksutbildningar håller jag mig tekniskt uppdaterad för mina dagliga uppdrag och upprätthåller den kompetens som Ejderstedts kunder förväntar sig av mig som supporttekniker.

Vid sidan om, är film och musik tillsammans med all tänkbar hemelektronik som på ett eller annat sätt kan ge ljud ifrån sig en stor del av mina intressen. Utmanar någon mig på cykel gör jag mitt bästa för att inte komma efter”.

Tommy Gustavsson,

Service och support, Ejderstedts

Gheorghe Piscoran, är sedan årsskiftet 2018-2019 supporttekniker hos Ejderstedts med problemlösning som sina vardagsuppgifter.

Med sin tekniska utbildning och sina erfarenheter ifrån såväl produktionsteknik som projektledare inom tillverkningsindustrin har Gheorghe snabbt blivit en uppskattad problemlösare när han supporterar Ejderstedts kunder.

På fritiden är idrott ett stort intresse men kanske närmast ligger fotbollen om Gherorghe får välja själv där domarrollen blivit uppdraget under senare år.

 

Gheorghe Piscoran

Service och support, Ejderstedts

 

Anneli Tellfjord har sedan våren 2018 byggt på sin erfarenhet med uppdraget som ansvarig för Ejderstedts reservdelsförsäljning.

Med direktuppkoppling mot våra leverantörers affärssystem i såväl Tyskland som Italien hanterar Anneli effektivt våra kunders reservdelsflöden.

När det är bråttom är målet att leverera efterfrågade delar redan dagen efter.

För att säkerställa att reservdelsbeställningarna blir rätt hjälper Anneli till med identifieringen av de efterfrågade delarna.

Anneli har sina tidigare erfarenheter ifrån höga materialflöden inom handel och teknisk försäljning av såväl verktyg som tillbehör.

 

Anneli Tellfjord

Eftermarknad, reservdelar

Antoin Naoum har mångåriga erfarenheter som servicetekniker så väl ifrån sina senaste år hos Ejderstedts som ifrån hans internationella uppdrag som servicetekniker tillsammans med Holzher.

Hos Ejderstedts har Antoin haft sitt uppdrag sedan 2016 men Antoin började sitt arbete med Holzhers maskiner redan i mitten av 90-talet och har sedan dess varit uppskattad för sin professionalitet och noggrannhet i såväl sina serviceuppdrag som för de utbildningar i handhavande som Antoin genomför hos våra kunder.

Arbetsuppgifterna utöver löpande service och installationer är att hjälpa Ejderstedts såväl nya som gamla Holz-Her kunder med efterföljande utbildning vilket är förutsättningen för att handha och manövrera moderna Holz-Her maskiner.

 

Antoin Naoum

Servicetekniker, Ejderstedts

 

Torbjörn Thelander har mångåriga erfarenheter som produktionsledare och produktionstekniker inom tillverkande industri. Till Ejderstedts kom Torbjörn hösten 2018 där han sedan dess haft uppdrag att installera och underhålla Ejderstedts nya leveranser av CNC maskiner.

 

Arbetsuppgifterna utöver maskininstallationer innefattar löpande underhållsservice och support.

 

Torbjörn säger: ”Att på fritiden kommer motorcykeln gärna fram när det är soliga dagar”.

 

Torbjörn Thelander

Servicetekniker, Ejderstedts

Peter Strandberg har erfarenheter som servicetekniker hos Ejderstedts sedan 1995.

Peter började intressera sig för Holz-Hers kantlistmaskiner tillsammans med Ejderstedts försäljningsframgångar redan i mitten av 90-talet. Genom åren har Peter haft stöd ifrån Holz-Her för att vidareutbilda sig på löpande nyheter och utveckling som sker på Holz-Hers maskiner.

Arbetsuppgifterna utöver serviceuppdrag är att hjälpa Ejderstedts Holz-Her kunder med nyinstallationer och den efterföljande utbildningen som krävs för att handha och manövrera moderna Holz-Her kantlistmaskiner.

Genom åren har Peter skapat en välbeprövad och uppskattad utbildningsteknik för att utbilda såväl nya användare som redan kunniga operatörer på unika funktioner som en nyinstallation ofta innebär.

Utöver nyinstallationer så är Peter alltid redo att supporta Holz-Her användare med de eventuella dagliga frågor och problemställningar som uppstår.

Peter säger: ”Mitt intresse för teknik är mycket stort, blandningen av mina vardagars frågor hos Ejderstedts tillsammans med mina privata teknikintressen ger mig en god grund som tekniker och problemlösare.

Med intresse för cyklar, motorcyklar och bilar tillsammans med el och elektronik får jag det mesta att på ett eller annat sätt låta. Tur att varken BMW eller Ducati är färdigutvecklade för då hade det inte funnits mycket att fundera på under lediga stunder”.

Peter Strandberg

PS- Industriteknik servicetekniker, Ejderstedt

 

Goran Trajkovic, som arbetar tillsammans med Peter Strandberg har sedan 2018 arbetat med installationer maskinflyttningar och löpande serviceuppdrag för Ejderstedts och Ejderstedts kunder.

 

Goran Trajkovic

PS-Industriteknik Servicetekniker

 

Johan Fornegård har erfarenheter som servicetekniker hos Ejderstedts sedan 2013. Arbetsuppgifterna innefattar utöver alla löpande serviceuppdrag Hundeggers maskiner med dess unika såg och frästeknik. Johan Fornegård har flera strängar på sin lyra där han också tillsammans med sin familj driver ett skogsbruk i Östra Frölunda.

På gården har Johan sedan tidiga år haft sin vardag. Här har han skaffat sig goda kunskaper i modern elstyrning och hydraulik samt om oturen varit fram framme även fått kunskaper i svetsteknik när det behövts.

Johan tar med sig alla sina erfarenheter från ett modernt skogsbruk med moderna skogsmaskiner in i Ejderstedts tekniska problemställningar.

Johan säger: ”Sedan unga år har jag varit med och hjälpt till att reparera och förbättra maskiner av olika slag. Med erfarenheterna från gården har jag fått allmänkunskap inom maskinteknik. På fritiden gillar jag att cykla eller renovera på min Volvo Amazon, när det är säsong för jakt och viltvård är jag gärna med om det blir tid över”.

Johan Fornegård

Servicetekniker, Ejderstedts

Fredrik Mattsson har erfarenhet som servicetekniker hos Ejderstedts sedan 2013. Arbetsuppgifterna innefattar installation och löpande service till Ejderstedts CNC kunder där leverantören som Fredrik mest engagerat sig i är CMS. Fredrik har sina erfarenheter ifrån den mekaniska industrien där arbetsuppgifterna varit produktion och maskinunderhåll.

Med sig till Ejderstedts har Fredrik sitt entreprenörskap där han även har goda snickarkunskaper och utöver Ejderstedts uppdrag tar han egna specialuppdrag i sin verksamhet.

Fredrik säger: ”Att med en god tenisk förståelse och med erfarenheter från en verksamhet där kunders önskemål och krav stått i centrum har han en tydlig bild av vad serviceuppdraget hos Ejderstedts innebär. Folkrace och familj börjar båda på F, därutöver finns det inga gemensamma nämnare att blanda motorintressen med familjeliv”.

Fredrik Mattson

Servicetekniker, Ejderstedts

Mattias Hellkvist erfarenheter av Ejderstedts och CMS sträcker sig ända tillbaka till slutet av nittiotalet.

Arbetsuppgifterna när Mattias är med oss innefattar samtliga uppdrag som gäller CNC teknik.

Skivsågar och materialoptimering samt, borr, lim och plugg automater är ytterligare teknik som Mattias hanterar.

Mattias säger: ”Helhetsgreppet med installation, utbildning och service ger mig goda möjligheter att upprätthålla kunskaperna som är förutsättningen för en förståelse för maskinerna. Med erfarenheter från Ejderstedts tillsammans med uppdrag på Huskvarna AB och min egen verksamhet håller jag mig tekniskt uppdaterad. Genom goda leverantörskontakter får jag också det extra stöd som krävs”.

 

Mattias Hellkvist

Servicetekniker, Ejderstedts

Owe Tilstam

Extern resurs

036-18 60 50

service@ejderstdts.se

   
 

Mads Lykke

Extern resurs

036-18 60 50

service@ejderstdts.se

   
 

Henrik Wick

Extern resurs

036-18 60 50

service@ejderstdts.se

   
 

Eftermarknad

 

En välfungerande och driftsäker maskin är en förutsättning för en effektiv och lönsam produktion.

Förutom leveranser och installationer av nya maskiner arbetar vår eftermarknadsavdelning med att förebygga driftstopp genom god service, och vid de tillfällen då det ändå inträffar stopp minimera tiden då maskinen står still.

Kunniga medarbetare och goda relationer med serviceavdelningarna hos våra leverantörer, är viktiga faktorer i detta arbete.

 

Service

 

Ejderstedts servicepersonal är starkt engagerad för att erbjuda våra kunder hjälp med olika tjänster, oavsett om det är akut eller inte.

 

Manualer

 

Ejderstedts kan tillhandahålla instruktionsböcker till ett stort antal maskiner.

 

Reservdelar

 

Att kunden får rätt delar på kortast möjliga tid är ett högt prioriterat mål hos oss och något som vi är mycket måna om och stolta över.

 

 

 

Hur beställer jag reservdelar?

 

Beställ gärna via formuläret nedan.

Var noga med att uppge maskintyp, serienummer samt var på maskinen delen sitter.

Leverans

 

När vi tagit emot din beställning/offertförfrågan säkerställer vi med tillverkaren att delarna passar med just din maskin. Har vi delen hemma försöker vi skicka iväg den samma dag, annars beställs den från leverantören. Vanligtvis skickar vi med vägtransport om inte prioriterad panikleverans önskas.

I de fall en tekniker skall byta delarna brukar denne ha med sig delarna när teknikern kommer.