OM EJDERSTEDTS

Hur det började

Ejderstedts som verksamheten kallats sedan många år har som många andra verksamheter inom svensk träindustri en fantastisk verksamhetshistoria bakom sig.


Ejderstedts har sedan starten bedrivit försäljning av maskiner, tillbehör, verktyg och reservdelar till träindustrin (möbel- och snickeriindustrin). Maskinförsäljningen har sedan starten varit riksomfattande och baserad på ett antal generalagenturer för maskintillverkare från i huvudsak Tyskland, Italien och Danmark.


Ejderstedt & Fröding AB har sina rötter i STIAB som var en förkortning av Svenska

Träindustriers Inköps AB.


STIAB bildades i Stockholm på mitten av 1950-talet och fick som uppgift att vara en svensk

inköpsorganisation för inköp och maskinförsörjning till den svenska möbel- och snickeriindustrin.

Uppdraget var att säkerställa att den svenska träindustrin fick tillgång till maskinutbudet från de

Europeiska maskintillverkarna som ett komplement till motsvarande svenska maskintillverkare som

på den tiden var förhållandevis många.


Den första maskin- och verktygskatalogen som illustrerade maskiner och verktyg med dess

funktioner gavs ut i oktober 1958 då STIAB hade sin adress Grevgatan 5 i Stockholm.


I början av 1960-talet flyttades företaget till Jönköping med lager och kontor på

Trädgårdsgatan i centrala Jönköping.


Oktober 1969 byttes namnet ifrån STIAB till Ejderstedt & Fröding AB och ägandet togs över

av tre medarbetare vid namn Ingvar Fröding, Valter Ejderstedt och Rune Johansson.

Ingvar Fröding medverkade bara under tre år efter ombildandet varför företaget sedan

kommit att kallas Ejderstedts kort och gott.


Efter att Ingvar Fröding slutat 1972 gick Lars Johansson in i Ejderstedts verksamhet som

”sleeping partner”. Samtidigt anställdes Stig Holmström som VD för perioden 1972-1975.


1977 blev ett av många viktiga år i Ejderstedts historia då företaget byggde sitt första

industrihus. Ejderstedts flyttade till moderna lokaler med adress Bultvägen 1 på Jönköpings

nya industriområde, Ljungarums industriområde.


Efter Valter Ejderstedts bortgång 1978 stod Lars Johansson ensam kvar som ägare med

Rune Johansson som VD för verksamheten.                                

1988 stod Ejderstedts inför en ny era då Sonny Schön köpte företaget och samtidigt tog

över VD uppdraget.


Under slutet av 80-talet och första åren på nittiotalet var svensk träindustri på stark frammarsch.

Ejderstedts utvecklades mycket positivt tillsammans med ny modern bearbetningsteknik teknik

som blev utmärkande för den svenska träindustrins investeringar.


Hösten 1992 blev en svår tid för Sverige generellt och svensk träindustri blev inget undantag.

Sveriges riksbank höll emot en förväntad nedvärdering av den svenska kronan som försvarades

med räntehöjningar ända upp till 500% för att påvisa Sveriges starka ekonomi i förhållande till

andra delar av världen. Den 19 november var spelet förlorat och den svenska kronan

devalverades med ca 20%. Med kronans värdeförändring följde en våg av dramatiska händelser

i Sverige och svensk träindustri stod inte utanför.


I samband med årsskiftet 1992 - 93 fördes spännande förhandlingar på många håll och den

4e februari 1993 steg Peter Dahlén och Lennart Abrahamsson in på Ejderstedts som nya

ägare stödda av en mekanisk firma från Tenhult, Montage och Mekanik AB.


Vem minns inte katalogernas tid, Ejderstedts kataloger var mycket populära och de har stått i

bokhyllorna på väldigt många kontor i Sverige. Första katalogen publicerades redan 1958 följt av

den andra katalogen 1979 och avslutningsvis kom den tredje och sista katalogen ut 1988.

Katalogernas tid är som sagt sedan länge förbi men som en del i historiebeskrivningen har de

absolut en plats.


Med Ejderstedts traditionellt starka ställning som maskinleverantör tillsammans med ett nytt

ledarpar som bidrog med ett antal nytillkomna maskinagenturer började Ejderstedts sin resa

mot målet att bli en av Sveriges ledande maskinleverantörer.


1993 flyttade Ejderstedts till Tenhult där KABE Husvagnar tog emot som hyresvärd. Under fem

snabba år med god utveckling bedrev Ejderstedts sin verksamhet från en av Kabes industrilokaler

för att efter sommaren 1998 besluta om att åter bygga industrihus, Ejderstedt andra i

ordningen.


Till sommaren 1999 stod det nya och åter mycket moderna Industrihuset färdigt för inflyttning

och under hösten 1999 hölls invigning tillsammans med trettioårsjubileum för verksamheten

under namnet Ejderstedts.


Som ett led i expansionen bildas 2003 E&F Holding AB där Ejderstedts tog plats som

holdingbolagets första verksamhet.


I Ejderstedts leverantörsled växte maskinleveranserna inom nya industrigrenar och Ejderstedts

följde nyfiket med. Underleverantörer till Svensk traditionell industri började tydligt titta efter

nya material och samtidigt efter nya bearbetningstekniker.


Redan 2003 levererar Ejderstedts avancerad maskinteknik för skärande bearbetning till en

underleverantör av komponentförsörjning till en av Sveriges ledande lastbilstillverkare. Det blir

en lyckad leverans och ett steg in i ”den nya världen” för Ejderstedts.


Ejderstedts fortätter sin expansion och bygger till industrihuset under våren 2007. Där installeras

ett effektivt höglager som skall sköta reservdelsförsörjning på ett effektivare sätt. Samtidigt

förvärvar E&F Holding ett systerföretag inom maskinförsäljning där ett av huvuduppdragen är

försäljning av effektiv ytbehandlingsutrustning.


Sedan 2009 har Ejderstedts en specialiserad

maskinverksamhet för tillverkare inom skärande

bearbetning för aluminium, kompositer, plaster,

samt sten och glas.


Med en traditionell industridel där investeringarna

minskade under hösten 2008 visade det sig

att nyfikenheten och satsningarna på en tydlig

breddning var ett lyckat beslut. Sedan 2012

står det som vi kallar ”Advanced material” för en

ansenlig del av Ejderstedts totala leveranser.

 

+46 (0) 36-18 60 50

  • Facebook
  • LinkedIn

©2020 av Ejderstedts. Skapat med Wix.com